19504

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 121.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο Visual Style με όνομα "My style" με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Face Style : Gooch και Shadow Display : Full Shadows ή Mapped Object shadows. Ορίστε το σαν τρέχον στην τρέχουσα άποψη του σχεδίου.

19505

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 122.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εμφανίστε τα αντικείμενα σε προοπτική απεικόνιση (Perspective) με εστιακή απόσταση (Lens Length) 25. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19506

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 123.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και με την κατάλληλη εντολή χωρίστε την οθόνη σας σε 2 οριζόντια τμήματα. Στο κάτω μέρος εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

19507

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 124.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και περιστρέψτε το σχέδιο με την εντολή 3dorbit, προς όποια κατεύθυνση θέλετε.

19508

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Ορίστε των αριθμό των γραμμών ISOLINES σε 14 και ορίστε την μεταβλητή DELOBJ, ετσι ώστε να παραμένουν οι καμπύλες spline από τις οποίες προέρχονται τα πολύγραμμα.

19509

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt). Σχεδιάστε έναν 2Δ κύκλο με κέντρο (-1120,2425) και ακτίνα 480 μονάδες. Κάντε τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μετατραπεί ο κύκλος σε επιφάνεια και να μπορεί να εφαρμοστεί επάνω του η εντολή Thicken. Με την εντολή Thicken, δώστε ύψος στο αντικείμενο 500 μονάδες.

19510

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 127.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε μία δυναμική τομή σε ολόκληρο το σχέδιο (SECTIONPLANE). Καθορίστε ως σημείο αρχής της τομής το (-1000,995), ως σημείο τέλους το (3225,1025) και ως σημείο κατεύθυνσης της τομής το (1400,3500). Δημιουργήστε στη συνέχεια ένα 3D αντίγραφο της τρέχουσας τομής, με σημείο εισαγωγής το (-1015,3100) και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Αφού ολοκληρώστε την άσκηση, διαγράψτε την τομή, ώστε να παραμείνουν μόνο τα στερεά στην οθόνη.

19511

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 128.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και μετατρέψτε τα 2 αντικείμενα σε δυσδιάστατες ομοεπίπεδες μη γραμμικές επιφάνειες - περιοχές (Regions) με την χρήση της εντολής Boundary.