4385

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.

4386

Εφαρμόστε πλάγια γραφή στο κείμενο INFOWhat-ates όπου υπάρχει σε όλο το έγγραφο.

4387

Αντιγράψτε τη μορφοποίηση μόνο της λέξης Προγράμματα (βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα), με το πινέλο μορφοποίησης και εφαρμόστε την στις επικεφαλίδες των στηλών του πίνακα.

4388

Στο ήδη ανοιχτό έγγραφο εισάγετε την φράση Hello World και την λέξη World κάντε την έντονη πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή μεγέθους 20 στιγμών.

4389

Εφαρμόστε έντονη μορφοποίηση στην πρώτη λέξη του εγγράφου.

4390

Αλλάξτε τη μορφοποίηση της πρώτης λέξης σε έντονη και πλάγια γραφή με απλή υπογράμμιση.

4391

Αφαιρέστε την έντονη γραφή από τις λέξεις INFOWhat-ates της παραγράφου που ξεκινά με τις λέξεις: Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή...

4392

Ρυθμίστε την απόσταση των χαρακτήρων της λέξης Προγράμματα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα, σε διευρημένη κατά 1.3 στ.

4393

Ρυθμίστε την απόσταση των χαρακτήρων της λέξης Προγράμματα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα, σε συμπυκνωμένη κατά 1.3 στ.

4394

Εφαρμόστε στη λέξη Καρκαβίτσας της πρώτης παραγράφου χρώμα γαλάζιο.

4395

Η λέξη Εστία της πρώτης παραγράφου να γραφτεί με μικρά κεφαλαία.

4396

Η παράγραφος με το κείμενο Η συνέχεια στο www.rebetiko.gr να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα.

4397

Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει το κείμενο στα μέσα του 19ου αιώνα. Στη λέξη 19ου μετατρέψτε το ου σε εκθέτη.

4398

Η πρώτη παράγραφος ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου. Στη λέξη ρεμπέτικου αφαιρέστε την έντονη γραφή και την υπογράμμιση, αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Times New Roman, εφαρμόστε χρώμα γαλάζιο και κίτρινη επισήμανση

4399

Μετατρέψτε σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης (Γράμματα Τίτλου) της παραγράφου με κείμενο: H συνέχεια στο www.rebetiko.gr

4400

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (INFOWhat) εφαρμόστε στυλ Kεφαλίδα 1

4401

Εφαρμόστε στυλ Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία στην λέξη Προγράμματα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα

4402

Στην πρώτη γραμμή του εγγράφου εφαρμόστε κίτρινη επισήμανση.

4403

Στην πρώτη λέξη του τρέχοντος εγγράφου εφαρμόστε σκιά και διακριτή γραφή

4404

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New, σε ολόκληρο το έγγραφο.

4405

Ρυθμίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 12 στιγμές σε ολόκληρο το έγγραφο.

4406

Ορίστε την πρώτη γραμμή του εγγράφου σαν κρυφό κείμενο.

4407

Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα γραμματοσειράς στο σύμβολο

4561

Μετατρέψτε το 2 σε δείκτη