4479

Διαγράψτε το κείμενο Σχολή Πληροφορικής από την κεφαλίδα του εγγράφου.

4480

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας του εγγράφου από Σχολή Πληροφορικής σε Πιστοποιημένες Σπουδές

4481

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα του εγγράφου (αρχείου).

4482

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας του εγγράφου, με εισαγωγή πεδίου σελίδας.

4483

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου τον συνολικό αριθμό των σελίδων του εγγράφου, με εισαγωγή του πεδίου αριθμού σελίδων.

4484

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

4485

Διαγράψτε από το κέντρο του υποσέλιδου την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

4486

Εισάγετε στην κεφαλίδα του εγγράφου ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία.

4487

Εισάγετε στο υποσέλιδο του εγγράφου ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

12007

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σε ποιό μενού βρίσκονται;