4493

Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου, ώστε να εμφανίζεται στο 50% του αρχικού μεγέθους σε ύψος και πλάτος.

4494

Στην πρώτη γραμμή εισάγετε το κείμενο Έχω μια ιδέα

Στη συνέχεια εισάγετε μια οποιοδήποτε εικόνα από τη συλλογή. Μετακινείστε τη στην πάνω και αριστερή γωνία του εγγράφου ούτως ώστε να εμφανίζεται ως υδατογράφημα διαμέσου του κειμενού.

4495

Στο τρέχον έγγραφο υπάρχει μία φωτογραφία, επιλέξτε την.

4496

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Αντιγράψτε την κάτω από τον πίνακα της 1ης σελίδας. Στη συνέχεια εφαρμόστε στη φωτογραφία στοίχιση Δεξιά.

4497

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Μεταφέρετέ την κάτω από τον πίνακα της 1ης σελίδας.

4498

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Διαγράψτε την.

4499

Αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου σε 5 εκ. ύψος και 15 εκ. πλάτος.

4500

Εισάγετε στο τρέχον έγγραφο το αυτόματο σχήμα Γελαστό Πρόσωπο.

4501

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα αλλάξτε το ύψος του σε 9εκ. το πλάτος του σε 7εκ. και περιστρέψτε το στις 30 μοίρες.

4502

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα αλλάξτε το χρώμα γεμίσματος σε Ανοιχτό πράσινο

4503

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα ορίστε σαν ψηφιογραφία Υδράργυρος