4552

Προσθέστε ένα διάγραμμα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στο τρέχον έγγραφο, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

WordΆλλα

20028020

20039010

4553

Προσθέστε ένα υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice διαστάσεων 3x3 κελιών στο τρέχον έγγραφο με παρακάτω στοιχεία:

            Word         Άλλα

2002      80           20

2003      90           10