5316

Αλλάξτε το ζουμ σε 90%.

5317

Αποκρύψτε την Εργαλειοθήκη εργαλεία και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων σχεδιαση φόρμας

5318

Εμφανίστε την Εργαλειοθήκη Μορφοποίηση και την Εργαλειοθήκη σχεδίαση φόρμας. Βεβαιωθείτε ότι η Εργαλειοθήκη Μορφοποίηση είναι παράθυρο.

5319

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του λογιστικού φύλλου) ως εξής:

Όνομα/Επώνυμο/Αρχικά: kostas / goutoudis / kg

και να εμφανίζονται οι μαθηματικοί τύποι

5320

Στο ενεργό λογιστικό φύλλο εφαρμόστε σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου (παγίωση) έτσι ώστε το ένα τμήμα να είναι οι δύο πρώτες γραμμές και το δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο φύλλο εργασίας.

5321

Στο ενεργό λογιστικό φύλλο εφαρμόστε σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου (παγίωση) έτσι ώστε το μεταβλητό τμήμα του φύλλου εργασίας να είναι από το κελί C4 δεξιά και κάτω.

5322

Αλλάξτε το ζουμ του φύλλου εργασίας σε 50%

5324

Εμφανίστε την Εργαλειοθήκη Μορφοποίηση

5325

Αποκρύψτε την Εργαλειοθήκη Εργαλεία

5326

Αποκρύψτε την στήλη C

5327

Διαιρέστε το τρέχον φύλλο εργασίας σε δύο οριζόντια τμήματα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιές γραμμές θα περιέχονται σε κάθε τμήμα.

5328

Ορίστε σαν συντάκτη του βιβλίου εργασίας το όνομα: Κώστας

5329

Διορθώστε τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο τρέχον έγγραφο.

5512