6511

Αποκρύψτε την εργαλειοθήκη Στοιχεία ελέγχου φόρμας και εμφανίστε την εργαλειοθήκη Εργαλεία

6512

Εμφανίστε την εργαλειοθήκη Στοιχεία ελέγχου φόρμας και την εργαλειοθήκη Εργαλεία (η γραμμή εργαλείων εργαλεία να είναι σε διαφορετικό παράθυρο)

6643

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φόρμας.

6644

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης (επεξεργασίας).