6597

Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στον πίνακα Ταινίες ως προς το πεδίο ΈτοςΚυκλοφορίας. Κλείστε τον πίνακα.

6598

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Κλείστε τον πίνακα.

6599

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα ως προς το πεδίο Περιγραφή. ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.

6600

Από την τρέχουσα φόρμα καταργήστε τυχόν φίλτρα και ταξινομήσεις που υπάρχουν. ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.