6601

Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση όλα τα πεδία του ερωτήματος ΌλοιΟιΠελάτες. Αποθηκεύστε την έκθεση ως ΈκθεσηΌλοιΟιΠελάτες.

6602

Διαγράψτε την έκθεση ΈκθεσηΠελάτες

6603

Στην έκθεση ΈκθεσηΠελάτες αλλάξτε την κεφαλίδα από ΈκθεσηΠελάτες σε Έκθεση για όλους τους πελάτες μας χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση. Αποθηκεύστε αλλά μην κλείσετε την έκθεση.

6604

Εισάγετε στην κεφαλίδα της ήδη ανοιχτής έκθεσης ένα πεδίο που να εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία (Μην κλείσετε την έκθεση).

6605

Στο πλαίσιο κειμένου με κείμενο ΈκθεσηΠελάτες της τρέχουσας έκθεσης αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε μαύρο.

6606

Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

6607

Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση τον πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας όλα τα πεδία του, με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή και διάταξη σε στήλες, απλή στήλη. Αποθηκεύστε την έκθεση ως r1

12072

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;

12073

Μια αναφορά την χρησιμοποιούμε για...