6201

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα pptest.odp στο κατάλογο IL-ates\LO_Impress που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

6202

Δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα myppts μέσα στον φάκελο IL-ates\LO_Impress που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test.odp

6203

Μεταβείτε στην ήδη ανοιχτή παρουσίαση IL-ates6003

6205

Ανοίξτε και τις δύο παρουσιάσεις που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\LO_Impress στην επιφάνεια εργασίας.

6206

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test στον υποφάκελο IL-ates που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

6207

Αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης των διαφανειών σε 40%.

6208

Ανοίξτε την εφαρμογή Impess

6209

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Libre Office κλείστε μόνο το LibreOffice Impess

6210

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Impress

6211

Κλείστε την τρέχουσα παρουσίαση χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή.

6212

Εμφανίστε την Εργαλειοθήκη Μορφοποίηση κειμένου και αποκρύψτε την Εργαλειοθήκη Αντικείμενα 3Δ

6213

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση κειμένου και την γραμμή εργαλείων Αντικείμενα 3Δ. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργαλείων Αντικείμενα 3Δ είναι παράθυρο.

6214

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι της παρουσίασης) ως εξής:

Όνομα / Επώνυμο / Αρχικά: nikos / papadopoulos / np

και να προσκολώνται οι γραμμές κατά τη μετακίνηση

6215

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση.

6216

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν πρότυπο στον φάκελο IL-ates\LO_Impress ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα mytemplate.otp

6217

Εξάγετε, με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του οδηγού, την τρέχουσα παρουσίαση σαν Έγγραφο HTML (Impress) στον φάκελο Il-ates\LO_Impress ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα IL-ates6003.html

6218

Ανοίξτε την παρουσιάση IL-ates6003 που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\LO_Impress της επιφάνειας εργασίας.

6219

Απλά αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση

6220

Δημιουργήστε ένα ακόμη παράθυρο για την τρέχουσα παρουσίαση και αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης σε 50%.

6325

Εξάγετε την ήδη ανοιχτή παρουσίαση σε μορφή pdf με όνομα forLinux.pdf στον φάκελο IL-ates\LO_Impress που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

12077

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

12078

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

12079

Ποιά είναι η καλύτερη προβολή για να ελέγξουμε αν έχουμε τοποθετήσει τις διαφάνειες της παρουσίασης μας στην σωστή σειρά;

12080

Αντιστοιχίστε στα ονόματα των προβολών τα κατάλληλα κείμενα.