6239

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο WRITER-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε στο πλαίσιο με τις κουκίδες την απόσταση μεταξύ των παραγράφων (πάνω και κάτω) σε 0,6 εκ.

6240

Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια (με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.

6241

Στο πλαίσιο κειμένου της πρώτης διαφάνειας αλλάξτε τη λέξη Writer σε Επεξεργασία κειμένου και τη λέξη Calc σε Υπολογιστικά φύλλα.

6242

Στη διαφάνεια με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου της 1ης κουκκίδας σε Times New Roman.

6243

Στη διαφάνεια με τίτλο WRITER-Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς σε πράσινο σε όλο το κείμενο με την αρίθμηση, μέσα στο πλαίσιο κειμένου (αγνοήστε το χρώμα των κουκκίδων).

6244

Μεταφερθείτε στη διαφάνεια με τίτλο WRITER-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε το στυλ της κουκκίδας στο κείμενο Μορφή/Παράγραφος ούτως ώστε να είναι ίδιο ακριβώς με το στυλ της πρώτης κουκκίδας Μορφή/Γραμματοσειρά

6245

Κάτω και δεξιά στην τρέχουσα διαφάνεια προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου με την φράση: Πωλήσεις 2002-2003. Φροντίστε το πλαίσιο κειμένου να μην επικαλύπτει το γράφημα.

6246

Σε όλα τα πλαίσια κειμένου με κουκίδες της τρέχουσας διαφάνειας, αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 20.

6247

Στο αριστερό πλαίσιο κειμένου με τις κουκίδες, κάτω από το υπάρχον κείμενο, προσθέστε τη φράση: Εξετάσεις θα γίνουν με την έναρξη του νέου εξαμήνου σε νέα κουκίδα.

6248

Επιλέξτε το κείμενο της πρώτης κουκίδας του δεξιού πλαισίου κειμένου της διαφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόστε πλάγια γραφή και σαν χρώμα γραμματοσειράς βάλτε μαύρο.

6249

Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα FontWork στην κάτω και αριστερή γωνία το οποίο θα βρίσκεται ολόκληρο μέσα στη διαφάνεια αλλά δεν θα καλύπτει ούτε τον τίτλο αλλά και ούτε κάποιο από τα δύο πλαίσια κειμένου. Στη συνέχεια στο αριστερό πλαίσιο κειμένου εφαρμόστε σκιά στη γραμματοσειρά ολόκληρου του κειμένου.

6250

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, αλλάξτε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου σε κεφαλαία.

6251

Στη διαφάνεια με τίτλο WRITER Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε σε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου την αυτόματη αρίθμηση σε κουκίδες.

6254

Στο δεξί πλαίσιο κειμένου εισάγετε τον αριθμό 2310888771

6255

Στην τελευταία διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης στο κείμενο Δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εφαρμόστε έντονη, υπογραμισμένη, πλάγια και με σκίαση γραφή, με μέγεθος γραμμάτων 40 στιγμές.

6256

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, αλλάξτε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου σε πεζά.

6257

Στον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε άσπρο (λευκό) χρώμα στην λέξη Σεμινάρια, μαύρο στη λέξη μαθήματα και κόκκινο στη λέξη πρόγραμμα

6258

Αφαιρέστε την σκιά από τον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας.

6259

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων στη 4η διαφάνεια (WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του).

6260

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

6261

Εφαρμόστε στοίχιση κάτω (σημείο αγκύρωσης κειμένου) στο πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

6262

Εφαρμόστε διάστιχο 1,5 γραμμή στο πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

6327

Τροποποιήστε το πλάτος και το ύψος του πίνακα.

6328

Στο κείμενο της πρώτης διαφάνειας ελαττώστε κατά ένα επίπεδο το επίπεδο της κουκίδας με κείμενο Writer.

6333

Αλλάξτε τους τίτλους των δύο διαφανειών έτσι ώστε να συμβαδίζουν με το κείμενο της κάθε διαφάνειας.

6335

Μεταφέρετε το δεύτερο στοιχείο της λίστας στο δεύτερο επίπεδο της ίδιας λίστας.