6306

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο IMPRESS. Στη συνέχεια στην εικόνα της Γραμματείας εφαρμόστε το εφέ κάθετες περσίδες (blinds) και να εμφανιστεί αυτόματα.

6307

Σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης εφαρμόστε ένα εφέ ώστε κατά την προβολή της, οι διαφάνειες να εναλλάσσονται με γρήγορη ταχύτητα μέσα από τυχαίες οριζόντιες ράβδους, χωρίς κλικ του ποντικιού αλλά αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

6308

Εφαρμόστε το εφέ Κάθετη Σκακιέρα στην τελευταία μόνο διαφάνεια της παρουσίασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: να εμφανίζεται με αργή ταχύτητα, αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς κλικ του ποντικιού.

6309

Εφαρμόστε στο βασικό κείμενο της 1ης διαφάνειας εφέ Εισόδου με Εσωτερική Σπείρα και να αρχίζει με κλικ του ποντικιού.

6310

Εφαρμόστε στο κείμενο τίτλου της 3ης διαφάνειας εφέ Εισόδου Σκακιέρα Δια μέσου και να αρχίζει αυτόματα (με το προηγούμενο ή μετά το προηγούμενο). Στη συνέχεια να εμφανίζεται το βασικό κείμενο με το ίδιο εφέ και τις ίδιες ρυθμίσεις αλλά να αρχίζει με κλικ του ποντικιού.