5354

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στο κελί Β4 προσθέστε την λέξη Πληροφορικής

5355

Αντιγράψτε τα κελιά Α2:Β8 και επικολλήστε τα στην περιοχή κελιών Α1:Β7 του πρώτου φύλλου εργασίας ενός νέου λογιστικού φύλλου που θα δημιουργήσετε.

5356

Μετακινήστε τα κελιά Α2:Β8 του τρέχοντος φύλλου στην περιοχή κελιών Α1:Β7 του πρώτου φύλλου εργασίας ενός νέου λογιστικού βιβλίου.

5357

Με την λογική των κελιών Α1:Α2 αναπαράγετε τις ημερομηνίες μέχρι την ημερομηνία 1/1/2017

5358

Βρείτε και επιλέξτε το κελί στο οποίο η λέξη ποντίκι είναι γραμμένη ως ποντίκη

5359

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση στα κελιά Α1:Α100

5360

Αντιγράψτε την περιοχή B4:E11 κελιών από το φύλλο εργασίας 2004 στην ίδια περιοχή κελιών του φύλλου εργασίας 2005

5361

Συμπληρώστε αυτόματα (autofill), με διαδοχικές αυξανόμενες τιμές, τα κελιά C5:E5 χρησιμοποιώντας το κελί Β5.

5362

Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

5363

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Α1:Β10

5364

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Α1:Β10 και την περιοχή κελιών Ε1:Ε8

5365

Επιλέξτε μόνο την τρίτη γραμμή του φύλλου εργασίας

5366

Επιλέξτε μόνο την τρίτη στήλη του φύλλου εργασίας

5367

Μετακινήστε τα κελιά Β3:Β11 του τρέχοντος φύλλου στην περιοχή κελιών Β21:Β29

5368

Συγχωνεύστε τα κελιά Α3:J3

5369

Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης

5370

Αλλάξτε τον αριθμό του κελιού C7 από 7,0 σε 8,0

5372

Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας computer και εισάγετε τους αριθμούς 1200,00 € στο κελί Ε4 και 625,00 € στο κελί Ε8

5373

Εισάγετε τo σχόλιο Χωρίς τις προσφορές στο κελί Β17

5503

Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας διαγράψτε τις γραμμές οι οποίες θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην λίστα.

5504

Στο κελί P2 υπολογίστε το πηλίκο της διαίρεσης του κελιού O2 δια του κελιού O22 χρησιμοποιώντας απόλυτη αναφορά στο κατάλληλο κελί.

5505

Μορφοποιήστε το κελί A2 έτσι ώστε η ημερομηνία να εμφανίζεται ως: ηη/μμ/εε (dd/mm/yy).

5506

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε τα δεδομένα της στήλης Β να είναι πλήρως ορατά χωρίς όμως να αλλάξετε το πλάτος της στήλης.

5507

Εισάγετε μόνο στο πάνω μέρος της περιοχής κελιών Α3:M3 ένα περίγραμμα της επιλογής σας.