106

Εφαρμόστε σκίαση Θαλασσί, έμφαση 5 στις παραγράφους της λίστας με τις προσφορές από Emails μέχρι για τους νικητές.

181

Στην τέταρτη λέξη (ρεμπέτικου) του κειμένου εισάγετε εξωτερικό περίγραμμα

Στη δεύτερη παράγραφο εισάγετε αριστερό και δεξιό περίγραμμα.

Στην παράγραφο Η συνέχεια στο www.rebetiko.gr εισάγετε εξωτερικό περίγραμμα.

184

Επιλέξτε την παράγραφο που ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου έχει προταθεί και εφαρμόστε σκίαση χρώματος μπλε.

404

Εφαρμόστε οποιοδήποτε περίγραμμα σελίδας.

425

Στην τέταρτη λέξη του κειμένου (ρεμπέτικου) εισάγετε εξωτερικό περίγραμμα.

472

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου εφαρμόστε εξωτερικό μόνο περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.