Νέα έκδοση του infolearn service.... δικαιώματα διαχειριστή

Οδηγίες αντιμετώπισης των πιο κοινών προβλημάτων για την Εφαρμογή TEST4U
Προβλήματα εγκατάστασης, εκκίνησης, σύνδεσης με τους διακομιστές, κτλ
Post Reply
User avatar
TheocharisSkylitsis
Posts: 21
Joined: Fri Oct 23, 2015 4:34 pm

Νέα έκδοση του infolearn service.... δικαιώματα διαχειριστή

Post by TheocharisSkylitsis » Fri Jun 09, 2017 1:05 pm

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Έχει κυκλοφορήσει νέα έκδοση του infolearn service. Για να ενημερωθεί ο Η/Υ σας εκτελέστε μια φορά το TEST4U με δικαιώματα διαχειριστή" εκτελέστε την εφαρμογή TEST4U κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή

Post Reply