130

Κάντε προεπισκόπηση του εγγράφου.

206

Εκτυπώστε το αρχείο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

207

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου.

208

Εκτυπώστε μόνο τη δεύτερη σελίδα του εγγράφου.

209

Μετακινηθείτε στην δεύτερη σελίδα του εγγράφου, επιλέξτε την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Ειδικά επαγγελματικά προγράμματα... και εκτυπώστε την.

210

Εκτυπώστε τις σελίδες 13 και 15 του εγγράφου.

212

Εκτυπώστε το έγγραφο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή και στη συνέχεια αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.

254

Εκτυπώστε το τρέχον έγγραφο στο αρχείο TEST4UFolder\myprint3.prn της επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

358

Εκτυπώστε μόνο τις μονές σελίδες.

359

Εκτυπώστε μόνο τις ζυγές σελίδες.

360

Εκτυπώστε δύο σελίδες ανά φύλλο χαρτιού.

361

Εκτυπώστε τις 4 πρώτες σελίδες με 2 σελίδες ανά χαρτί σε 3 αντίτυπα.

362

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε 20 αντίτυπα.

363

Εκτυπώστε τις 2 πρώτες σελίδες σε 5 αντίτυπα χωρίς συρραφή.

364

Εκτυπώστε τις 2 πρώτες σελίδες σε 5 αντίτυπα με συρραφή.