424

Εισάγετε ένα Word Art με κείμενο Hello World.

451

Εισάγετε στο έγγραφο, ένα ορθογώνιο.

454

Εισάγετε ένα δεκαεξάκτινο αστέρι.

455

Εισάγετε μια επεξήγηση στο έγγραφο (το πρώτο εικονίδιο στο αντίστοιχο μενού των αυτόματων σχημάτων).

456

Εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου.

504

Στο γράφημα που εμφανίζεται στο έγγραφο, αλλάξτε τις διαστάσεις του σε 12 εκ. ύψος και 15 εκ. πλάτος.