120

Εισάγετε, μέσω της καρτέλας Εισαγωγή, αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση αριστερή, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου.

185

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα του συντάκτη του εγγράφου.

440

Διαγράψτε την μη-αυτόματη αλλαγή σελίδας.

11040

Η εισαγωγή νέας σελίδας σε ένα έγγραφο καλό είναι να γίνεται...