116

Εισάγετε την εικόνα image.jpg, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος του εγγράφου.

117

Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου (χωρίς να αλλάξετε τις αρχικές αναλογίες ύψους - πλάτους), ώστε να εμφανίζεται στο 50% του αρχικού μεγέθους.

238

Στο τρέχον έγγραφο υπάρχει μία φωτογραφία, επιλέξτε την.

240

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Αντιγράψτε την κάτω από τον πίνακα της 1ης σελίδας. Στη συνέχεια εφαρμόστε στη φωτογραφία στοίχιση στο κέντρο.

241

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Μεταφέρετέ την κάτω από τον πίνακα της 1ης σελίδας.

242

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Διαγράψτε την.

248

Αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου σε 5 εκ. ύψος και 15 εκ. πλάτος.

257

Εισάγετε στο τρέχον έγγραφο το σχήμα Γελαστό πρόσωπο.

 

258

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα αλλάξτε το ύψος του σε 9εκ. το πλάτος του σε 7εκ. και περιστρέψτε το στις 30 μοίρες.

259

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα αλλάξτε το χρώμα γεμίσματος σε Ανοιχτό πράσινο.

260

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα ορίστε σαν υφή το Δημοσιογραφικό χαρτί.