105

Αντιγράψτε το κείμενο Βας. Όλγας 888 και εισάγετέ το κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

204

Μετακινήστε το κείμενο Βας. Όλγας 888 κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

205

Διαγράψτε την πρώτη γραμμή του εγγράφου.

250

Αντιγράψτε όλα τα περιεχόμενα του τρέχοντος εγγράφου IL-ates0250 στη δεύτερη σελίδα του άλλου, ήδη ανοιχτού, εγγράφου Έγγραφο2.

390

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates κάντε αποκοπή το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο ανοικτό έγγραφο με όνομα Σημειώσεις.

391

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates κάντε αποκοπή το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο Σημειωματάριο.

394

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates αντιγράψτε το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στην ήδη ανοιχτή εφαρμογή του Σημειωματάριου.