Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Navigating to official websites that provide with information about viruses. Copying a file from a certain drive of our computer to a usb.
Opening an email message without being sure of the sender or the contents. Updating the antivirus applications.
Κωδικός ερώτησης: 10818 17/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following can be considered as possible reason why our computer is infected by a virus?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which of the following can be considered as possible reason why our computer is infected by a virus?