Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Navigating to official websites that provide with information about viruses. Copying a file from a certain drive of our computer to a usb.
Opening an email message without being sure of the sender or the contents. Updating the antivirus applications.
Κωδικός ερώτησης: 10818 17/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following can be considered as possible reason why our computer is infected by a virus?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11