Κωδικός ερώτησης: 1512 7/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε τα μερικά αθροίσματα υπολογίζοντας το άθροισμα ως προς την στήλη Τζίρος όταν αλλάζει η Θέση. Η σύνοψη να είναι κάτω από τα δεδομένα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016