Κωδικός ερώτησης: 1512 7/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε τα μερικά αθροίσματα υπολογίζοντας το άθροισμα ως προς την στήλη Τζίρος όταν αλλάζει η Θέση. Η σύνοψη να είναι κάτω από τα δεδομένα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εμφανίστε τα μερικά αθροίσματα υπολογίζοντας το άθροισμα ως προς την στήλη Τζίρος όταν αλλάζει η Θέση. Η σύνοψη να είναι κάτω από τα δεδομένα.