Κωδικός ερώτησης: 19386 3/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.