Κωδικός ερώτησης: 19386 3/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SWIsometric.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011