Κωδικός ερώτησης: 229 20/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie in die zweite Zelle der ersten Spalte der Tabelle, wo der Text INFO-start erscheint, einen Absatzumbruch nach INFO- bzw. vor start ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016