Κωδικός ερώτησης: 229 20/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie in die zweite Zelle der ersten Spalte der Tabelle, wo der Text INFO-start erscheint, einen Absatzumbruch nach INFO- bzw. vor start ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Fügen Sie in die zweite Zelle der ersten Spalte der Tabelle, wo der Text INFO-start erscheint, einen Absatzumbruch nach INFO- bzw. vor start ein.