Κωδικός ερώτησης: 2801 10/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα σε αρχείο κειμένου με όνομα Προϊόντα.txt στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας. Το αρχείο να είναι οριoθετημένο με τον χαρακτήρα tab

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα σε αρχείο κειμένου με όνομα Προϊόντα.txt στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας. Το αρχείο να είναι οριoθετημένο με τον χαρακτήρα tab