Κωδικός ερώτησης: 3083 5/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016