Κωδικός ερώτησης: 3083 5/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.