Κωδικός ερώτησης: 3174 6/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα διαφάνεια διαγράψτε το οργανόγραμμα, όχι όμως και τη θέση του αντικειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016