Κωδικός ερώτησης: 3174 6/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα διαφάνεια διαγράψτε το οργανόγραμμα, όχι όμως και τη θέση του αντικειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα διαφάνεια διαγράψτε το οργανόγραμμα, όχι όμως και τη θέση του αντικειμένου.