Κωδικός ερώτησης: 369 10/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το στυλ INFOlearn ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Tahoma.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016