Κωδικός ερώτησης: 369 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το στυλ INFOlearn ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Tahoma.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Τροποποιήστε το στυλ INFOlearn ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Tahoma.