Κωδικός ερώτησης: 677 9/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο WordArt της δεύτερης σελίδας, εφαρμόστε απόσταση χαρακτήρων εκτεταμένη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016