Κωδικός ερώτησης: 677 9/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο WordArt της δεύτερης σελίδας, εφαρμόστε απόσταση χαρακτήρων εκτεταμένη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στο WordArt της δεύτερης σελίδας, εφαρμόστε απόσταση χαρακτήρων εκτεταμένη.