Κωδικός ερώτησης: 733 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφού προσθέσετε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων τον πελάτη με όνομα Αναστασιάδης Αλέξανδρος, ολοκληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας σε νέο έγγραφο του Word, φροντίζοντας η πρώτη επιστολή να απευθύνεται στον κ. Αναστασιάδη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016