Κωδικός ερώτησης: 733 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφού προσθέσετε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων τον πελάτη με όνομα Αναστασιάδης Αλέξανδρος, ολοκληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας σε νέο έγγραφο του Word, φροντίζοντας η πρώτη επιστολή να απευθύνεται στον κ. Αναστασιάδη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Αφού προσθέσετε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων τον πελάτη με όνομα Αναστασιάδης Αλέξανδρος, ολοκληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας σε νέο έγγραφο του Word, φροντίζοντας η πρώτη επιστολή να απευθύνεται στον κ. Αναστασιάδη.