Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4564

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\OO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

 

Τα κόκκινα πλαίσια και τα βελάκια δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

4565

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\ΟO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

Δεν πρέπει να εμφανίσετε τα όρια του κειμένου (το διάστικτο πλαίσιο).

4566

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\ΟO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

Τα κόκκινα πλαίσια και τα βελάκια δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

4567

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\OO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

Το πλαίσιο κειμένου του εγγράφου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο οριζοντίως και καθέτως.

4568

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\ΟO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο του δικού σας εγγράφου να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

4569

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\ΟO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg.

Το κόκκινο πλαίσιο και το βέλος δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

4570

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\OO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια προσπαθήστε να δημιουργήσετε την εικόνα. Η καρδιά, τα δύο βέλη και η έλλειψη δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο μέγεθος.

4571

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\OO_Writer και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg. Στη συνέχεια τροποποιήστε τον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφό σας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον πίνακα της εικόνας Άσκηση.jpg.

4572

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με την εφαρμογή Writer και πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, γραφή έντονη και πλάγια:

 

INFOWhat

Βας. Όλγας 888

Θεσσαλονίκη 54645

Στη συνέχεια αφήστε δύο γραμμές κενό.

Εισάγετε ένα πίνακα 3 γραμμών και 2 στηλών με τα παρακάτω δεδομένα:

 

ΤίτλοςΔιάρκειαINFO-start70 ώρεςINFO-advanced50 ώρες

Οι λέξεις INFO-start και INFO-advanced να είναι χρώματος κόκκινου, οι λέξεις Τίτλος και Διάρκεια να είναι με έντονη και πλάγια γραφή.

Εισάγετε μετά τον πίνακα μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Στην νέα σελίδα εισάγετε το κείμενο Photos εφαρμόζοντας στοίχιση στο κέντρο, έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας στην επόμενη γραμμή και στοιχίστε την στο κέντρο.

Εισάγετε σε όλο το έγγραφο αυτόματη αρίθμηση σελίδων, στο υποσέλιδο με δεξιά στοίχιση. Εισάγετε το κείμενο INFOWhat στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο με όνομα test1 στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και κλείστε την εφαρμογή.