Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4304

Αποθηκεύστε το έγγραφο με νέο όνομα test1.odt στον φάκελο IL-ates\OO_Writer που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4337

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates4337 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 12345. Στη συνέχεια αφαιρέστε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα και αποθηκεύστε το με όνομα IL-ates4337a.odt στον ίδιο φάκελο.

4344

Αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο με όνομα INFOlearn ως πρότυπο του Open Office Writer στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας και κλείστε το. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που θα βασίζεται στο πρότυπο που μόλις αποθηκεύσατε.

4360

Επιλέξτε το κείμενο Γάλλος ευγενής της πρώτης παραγράφου.

4377

Αντικαταστήστε στον τίτλο του εγγράφου, τη λέξη Θεσσαλονίκη με τη λέξη Σαλονίκη.

4384

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates αντιγράψτε το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο Σημειωματάριο.

4385

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.

4400

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (INFOWhat) εφαρμόστε στυλ Επικεφαλίδα 1

4422

Ορίστε διπλό διάστιχο στη δεύτερη παραγράφο.

4435

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου.

Έναν στο τρίτο εκατοστό (3 εκ.) με στοίχιση αριστερή και έναν δεκαδικό στο ενδέκατο εκατοστό (11 εκ.)

Στη συνέχεια γράψτε το παρακάτω κείμενο:

Στον πρώτο στηλοθέτη Ποσό

Στον δεύτερο 5,20

4451

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο αρίθμηση.

4467

Εκτυπώστε μόνο τη δεύτερη σελίδα του εγγράφου.

4476

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε 20 αντίτυπα.

4486

Εισάγετε στην κεφαλίδα του εγγράφου ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία.

4489

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα του συντάκτη του εγγράφου.

4497

Στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου υπάρχει μία φωτογραφία. Μεταφέρετέ την κάτω από τον πίνακα της 1ης σελίδας.

4500

Εισάγετε στο τρέχον έγγραφο το αυτόματο σχήμα Χαρούμενη Φατσούλα.

4506

Εισάγετε στο πρώτο κελί της κενής γραμμής του πίνακα το κείμενο INFO-business στο επόμενο κελί το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα και στο τελευταίο το κείμενο ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 0.45), Web Design

Εφαρμόστε χρώμα μπλε στη φράση INFO-business του πίνακα.

4516

Επιλέξτε το κελί με κείμενο 70 ώρες του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου και εφαρμόστε σε αυτό:

Περίγραμμα: χρώματος κόκκινο και πάχους 4 στ με συμπαγές στυλ,

Σκίαση: Χρώμα γεμίσματος Μπλε.

4547

Στο γράφημα που εμφανίζεται στο έγγραφο, αλλάξτε τις διαστάσεις του σε 12 εκ. ύψος και 15 εκ. πλάτος.

4552

Προσθέστε ένα διάγραμμα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στο τρέχον έγγραφο, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

WordΆλλα

20028020

20039010

4572

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με την εφαρμογή Writer και πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, γραφή έντονη και πλάγια:

 

INFOWhat

Βας. Όλγας 888

Θεσσαλονίκη 54645

Στη συνέχεια αφήστε δύο γραμμές κενό.

Εισάγετε ένα πίνακα 3 γραμμών και 2 στηλών με τα παρακάτω δεδομένα:

 

ΤίτλοςΔιάρκειαINFO-start70 ώρεςINFO-advanced50 ώρες

Οι λέξεις INFO-start και INFO-advanced να είναι χρώματος κόκκινου, οι λέξεις Τίτλος και Διάρκεια να είναι με έντονη και πλάγια γραφή.

Εισάγετε μετά τον πίνακα μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Στην νέα σελίδα εισάγετε το κείμενο Photos εφαρμόζοντας στοίχιση στο κέντρο, έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας στην επόμενη γραμμή και στοιχίστε την στο κέντρο.

Εισάγετε σε όλο το έγγραφο αυτόματη αρίθμηση σελίδων, στο υποσέλιδο με δεξιά στοίχιση. Εισάγετε το κείμενο INFOWhat στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο με όνομα test1 στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και κλείστε την εφαρμογή.

12000

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο, το θέμα ή τον συντάκτη του εγγράφου, σε ποιό μενού θα πάμε;

12001

Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο:

Επικοινωνήστε με το Παράθυρο στη Φύση σήμερα!

12002

Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...

12004

Η σκίαση (χρώμα παρασκηνίου) σε ποιό μενού βρίσκεται;

12006

Για να αλλάξουμε τα περιθώρια του εγγράφου πηγαίνουμε στο μενού

12009

Το αρχείο που περιέχει τα ονόματα (τις πληροφορίες) στην συγχώνευση αλληλογραφίας, πώς λέγεται;

12010

Σε ποιό μενού βρίσκεται το εργαλείο της ορθογραφίας;