10012

Οι εφαρμογές είναι περισσότερες από τα λειτουργικά συστήματα;

10013

Ποιά είναι η συνηθισμένη χωρητικότητα ενός CD-ROM;

10015

Η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος προηγείται της εγκατάστασης των εφαρμογών

10016

Για να αλλάξουμε την ένδειξη της γλώσσας από ελληνικά σε αγγλικά με το πληκτρολόγιο ποιό συνδυασμό πλήκτρων θα χρησιμοποιήσουμε;

10017

Αν το σύστημά μας δεν υποστηρίζει την γερμανική γλώσσα, πού θα πάμε για να την ενεργοποιήσουμε;

10018

Είναι δυνατόν να υπάρχει σε κάποιον υπολογιστή εγκατεστημένο ΜΟΝΟ το λειτουργικό σύστημα και καμία εφαρμογή

10019

Η μνήμη RAM χάνει τα δεδομένα αν κοπεί το ρεύμα;

10020

Σε ένα CD-ROM του εμπορίου (το οποίο ήδη περιέχει δεδομένα), μπορούμε να προσθέσουμε δεδομένα.

10021

Πού εκτελείται το λειτουργικό σύστημα;

10022

Ποιό είναι το μέγεθος ενός αρχείου απλού κειμένου που περιέχει τη λέξη INFOlearn;

10023

Ποιά είναι η συνηθισμένη (για το 2013) χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου;

10024

Ποιό από τα αναφερόμενα ΔΕΝ είναι λειτουργικό σύστημα;

10025

Ποιό από τα αναφερόμενα ΔΕΝ είναι πρόγραμμα (εφαρμογή);

10026

Ταξινομήστε από την μεγαλύτερη στην μικρότερη μονάδα χωρητικότητας.

10034

Τα Windows διαθέτουν γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI);

10035

Το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται στον σκληρό δίσκο;

10039

Με πόσα bit ισούται ένα Byte;