Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Alt + Ctrl Ctrl + space bar (κενό διάστημα)
Alt + Shift
Κωδικός ερώτησης: 10016 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να αλλάξουμε την ένδειξη της γλώσσας από ελληνικά σε αγγλικά με το πληκτρολόγιο ποιό συνδυασμό πλήκτρων θα χρησιμοποιήσουμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10