Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Alt + Ctrl Ctrl + space bar (κενό διάστημα)
Alt + Shift
Κωδικός ερώτησης: 10016 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να αλλάξουμε την ένδειξη της γλώσσας από ελληνικά σε αγγλικά με το πληκτρολόγιο ποιό συνδυασμό πλήκτρων θα χρησιμοποιήσουμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Για να αλλάξουμε την ένδειξη της γλώσσας από ελληνικά σε αγγλικά με το πληκτρολόγιο ποιό συνδυασμό πλήκτρων θα χρησιμοποιήσουμε;