8430

Χρησιμοποιώντας την αντι-ιική εφαρμογή infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) ελέγξτε για ιούς τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας (Δεν χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία).

8431

Ρυθμίστε κατάλληλα την αντι-ιική εφαρμογή infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) ώστε οι ιοί που θα εντοπίζονται να αποθηκεύονται αυτόματα στο Quarantine (καραντίνα) της εφαρμογής.

8432

Προσθέστε στις εξαιρέσεις ελέγχου της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

8433

Ξεκινήστε τον έλεγχο για ιούς σε ολόκληρο τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την αντι-ιική εφαρμογή infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος). Δεν χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

8434

Προσθέστε στις εξαιρέσεις ελέγχου της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) το αρχείο με όνομα myFile.txt, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε την αυτόματη ενέργεια στην περίπτωση εντόπισης ιού.

8435

Με τη βοήθεια της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) ελέγξτε για ιούς τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και όταν ερωτηθείτε μεταφέρετε τους ιούς στην απομόνωση.

8436

Αδειάστε το Quarantine (καραντίνα) της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος).

8437

Ενημερώστε την αντι-ιική εφαρμογή infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) για την ύπαρξη νέων ιών κάνοντας χρήση της Ενημέρωσης (Update Now) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την αυτόματη προστασία.

8438

Απενεργοποιήστε την αυτόματη προστασία της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) και ελέγξτε για ιούς ολόκληρο τον υπολογιστή σας (δεν χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία).

8439

Διαγράψτε απο το Quarantine (καραντίνα) της αντι-ιικής εφαρμογής infolearn Antivirus (αν δεν εμφανίζεται ήδη, βρίσκεται στις ενδείξεις του συστήματος) μόνο το αρχείο που είναι μολυσμένο με τον ιό τύπου Trojan.

10243

Όταν σε κάποιο αρχείο βρίσκουμε ιό και τον διαγράφουμε, τί μπορεί να συμβεί;

10252

Τί ΔΕΝ μπορεί να κάνει ένας ιός;

10253

Η διαγραφή ενός ιού από ένα μολυσμένο αρχείο...

10254

Αν πέρασε αρκετός καιρός από τότε που ενημερώσαμε το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να…

10255

Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη

10256

Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε το λογισμικό προστασίας από ιούς;

10812

Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης λογισμικού προστασίας από ιούς σε ένα σύστημα

10815

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία εντοπισμού ιών στο σύστημα θα κάνετε κλικ στο ..

10874

Ποιός από τους προτεινόμενους τρόπους είναι πολύ πιθανός τρόπος διάδοσης ιών;

10885

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εντοπισμού ιών στο σύστημα τί θα κάνετε;

11447

Κάντε κλικ στο κατάλληλο σημείο της εικόνας ούτως ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος όλου του υπολογιστή για ιούς.

11448

Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για να ξεκινήσει ο έλεγχος του υπολογιστή για ιούς.

11644

Ο όρος απολύμανση αντιστοιχεί στη(ν)…

11645

Γιατί θα πρέπει να διατηρούμε ενημερωμένο το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για προστασία του υπολογιστή από ιούς;

11652

Η προσπάθεια εξουδετέρωσης ενός ιού, χωρίς την αλλοίωση των περιεχομένων του αρχείου που τον περιέχει ονομάζεται…

11654

Σε ποιά από τις προτεινόμενες περιπτώσεις συνίσταται η χρήση ενός λογισμικού προστασίας από ιούς;

11655

Ποιά από τις προτεινόμενες προτάσεις είναι αληθής σχετικά με τους ιούς;

11780

______ από άγνωστους δικτυακούς τόπους είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για να "κολλήσει" ιό ένας υπολογιστής.

11784

Αν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποιο από τα παρακάτω μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε με ασφάλεια τα αρχεία μας μαζί με γνωστούς και φίλους;

11785

Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή αναπαράγοντας συνέχεια τον εαυτό του στον υπολογιστή;

11792

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες περιγράφει τον ποιο συνηθισμένο τρόπο μετάδοσης ενός ιού μέσα στον υπολογιστή;

11795

Ένα λογισμικό εντοπισμού ιών, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει νέους ιούς στον υπολογιστή, θα πρέπει να ______συχνά.

11799

Τι μπορεί να συμβεί αν ενεργοποιηθεί ένας ιός στον υπολογιστή;