Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένας ιός Ένα πρόγραμμα σχεδίασης
Ένα λειτουργικό σύστημα Μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου
Κωδικός ερώτησης: 11785 30/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή αναπαράγοντας συνέχεια τον εαυτό του στον υπολογιστή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή αναπαράγοντας συνέχεια τον εαυτό του στον υπολογιστή;