Πλήθος ερωτήσεων: 313

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (19 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (12 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (7 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (12 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (5 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

166

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες. Η κουκίδα να είναι το σύμβολο (βρίσκεται στην γραμματοσειρά Wingdings, το ένατο σύμβολο της πρώτης σειράς).

Η κουκίδα να έχει μέγεθος 18 στιγμών και να είναι χρώματος σκούρου κόκκινου.

168

Αφαιρέστε από το κείμενο Κεφάλαιο Τέταρτο έως και Κεφάλαιο Έκτο την αρίθμηση.

169

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες ή αρίθμηση (με τις προεπιλεγμένες τιμές).

Ορίστε τη θέση της κουκίδας (ή του αριθμού) στα 1,3 εκατοστά.

171

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Α μέχρι Κεφάλαιο Γ αριθμημένη διάρθρωση με τρόπο ούτως ώστε το κείμενο Κεφάλαιο Α να βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, το κείμενο ενότητα πρώτη έως ενότητα δεύτερη στο δεύτερο επίπεδο και το κείμενο Κεφάλαιο Β έως Κεφάλαιο Γ στο πρώτο επίπεδο. Στη συνέχεια αλλάξτε τη μορφοποίηση των επιπέδων ούτως ώστε στο πρώτο επίπεδο το στυλ των αριθμών να είναι οι κεφαλαίοι λατινικοί αριθμοί (π.χ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και μία δεξιά παρένθεση, ενώ το στυλ των αριθμών στο δεύτερο επίπεδο να είναι οι μικροί λατινικοί αριθμοί (π.χ. i, ii, iii) και μία δεξιά παρένθεση.

445

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες.

446

Αφαιρέστε από το κείμενο Κεφάλαιο Τέταρτο έως και Κεφάλαιο Έκτο τις κουκκίδες.

448

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο αρίθμηση.

450

Αλλάξτε την μορφή της αρίθμησης στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως Κεφάλαιο Τρίτο σε Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

499

Μεταβείτε στο τέλος του εγγράφου και αλλάξτε τη μορφή των κουκκίδων σε τετράγωνες.

508

Αλλάξτε τη μορφή των κουκκίδων σε οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες.