Πλήθος ερωτήσεων: 313

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (19 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (12 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (7 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (12 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (5 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

12

Στην επικεφαλίδα του εγγράφου, εισάγετε το σύμβολο ™ στο τέλος της λέξης cert4u, με γραμματοσειρά Arial.

 

35

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με την εφαρμογή Microsoft Word και πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, γραφή έντονη και πλάγια:

 

INFOWhat

Βας. Όλγας 888

Θεσσαλονίκη 54645

 

Στη συνέχεια αφήστε δύο γραμμές κενό.

Εισάγετε ένα πίνακα 3 γραμμών και 2 στηλών με τα παρακάτω δεδομένα:

 

ΤίτλοςΔιάρκειαINFO-start70 ώρεςINFO-advanced50 ώρες

Οι λέξεις INFO-start και INFO-advanced να είναι χρώματος κόκκινου, οι λέξεις Τίτλος και Διάρκεια να είναι με έντονη και πλάγια γραφή.

 

Εισάγετε μετά τον πίνακα μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. Στην νέα σελίδα εισάγετε το κείμενο Photos εφαρμόζοντας στοίχιση στο κέντρο, έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας στην επόμενη γραμμή και στοιχίστε την στο κέντρο.

Εισάγετε σε όλο το έγγραφο αυτόματη αρίθμηση σελίδων, στο υποσέλιδο με δεξιά στοίχιση.

Εισάγετε το κείμενο INFOWhat στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας του εγγράφου.

Αποθηκεύστε το έγγραφο με όνομα test1.doc στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και κλείστε την εφαρμογή.

107

Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.

114

Στην παράγραφο που ξεκινά με την φράση Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή... αλλάξτε την εσοχή της πρώτης γραμμής σε 0,5 εκ.

125

Εισάγετε στο πρώτο κελί της κενής γραμμής του πίνακα το κείμενο INFO-business στο επόμενο κελί το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα και στο τελευταίο το κείμενο ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 0.45), Web Design

Εφαρμόστε χρώμα σκούρο μπλε στη φράση INFO-business του πίνακα.

139

Εφαρμόστε έντονη μορφοποίηση στην πρώτη λέξη του εγγράφου.

161

Ορίστε διπλό διάστιχο στη δεύτερη παράγραφο.

168

Αφαιρέστε από το κείμενο Κεφάλαιο Τέταρτο έως και Κεφάλαιο Έκτο την αρίθμηση.

179

Εισάγετε δύο στηλοθέτες στην πρώτη γραμμή του εγγράφου. Ο πρώτος στο δεύτερο εκατοστό (2 εκ.) με στοίχιση αριστερή. Ο δεύτερος στο δωδέκατο εκατοστό (12 εκ.) με στοίχιση δεξιά και οδηγό κουκίδες (2).

Στη συνέχεια εισάγετε το παρακάτω κείμενο:

στον πρώτο στηλοθέτη: Κεφάλαιο πρώτο

στον δεύτερο στηλοθέτη: 5

184

Επιλέξτε την παράγραφο που ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου έχει προταθεί και εφαρμόστε σκίαση χρώματος μπλε.

204

Μετακινήστε το κείμενο Βας. Όλγας 888 κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

207

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου.

227

Εφαρμόστε στυλ Βασικό (Normal στα Αγγλικά) στην λέξη Προγράμματα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα.

236

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.

238

Στο τρέχον έγγραφο υπάρχει μία φωτογραφία, επιλέξτε την.

253

Στο τρέχον κενό έγγραφο εισάγετε το παρακάτω κείμενο:

Γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες: κρέας, όσπρια, ψάρι. Λέω να φάω λίγο απ' όλα.

258

Στο τρέχον αυτόματο σχήμα αλλάξτε το ύψος του σε 9εκ. το πλάτος του σε 7εκ. και περιστρέψτε το στις 30 μοίρες.

269

Το τρέχον έγγραφο είναι ήδη ορισμένο ως κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας και είναι ήδη συνδεδεμένο με το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ολοκληρώστε την συγχώνευση αλληλογραφίας σε ένα νέο έγγραφο για όλους τους παραλήπτες.

358

Εκτυπώστε μόνο τις μονές σελίδες.

433

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας του εγγράφου, με εισαγωγή πεδίου σελίδας.

449

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dot, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα πρότυπο2.dot

456

Εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου.

466

Εισάγετε μια νέα γραμμή στο τέλος του πίνακα.

514

Εισάγετε έναν αριστερό στηλοθέτη στο ένατο εκατοστό (9 εκ.) και φροντίστε να στοιχίζεται σε εκείνο το σημείο το κείμενο 21/5 - 21/6.

10003

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Word;

10010

Το Microsoft Word σας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολυάριθμα online πρότυπα του, κατά την δημιουργία ενός νέου εγγράφου.

10098

Η επιλογή Μετάβαση είναι ο πιο γρήγορος τρόπος μετακίνησης μέσα σε ένα μεγάλο έγγραφο του Word.

10128

Το αρχείο που περιέχει τα ονόματα (τις πληροφορίες) στην συγχώνευση αλληλογραφίας, πώς λέγεται;

11038

Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...

11040

Η εισαγωγή νέας σελίδας σε ένα έγγραφο καλό είναι να γίνεται...