1126

Αλλάξτε τον τύπο του υπάρχοντος γραφήματος στο τρέχον φύλλο εργασίας, σε γράφημα στηλών τμημάτων με τρισδιάστατη απεικόνιση (3Δ).

1127

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, δημιουργήστε ένα δισδιάστατο (2-Δ) γράφημα πίτας με συμπαγή (όχι απομακρυσμένα) κομμάτια. Δεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα κομμάτια της πίτας θ' απεικονίζουν τα δεδομένα είδος και ποσότητα.

1128

Ορίστε σαν τον κύριο τίτλο του γραφήματος που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 το Πωλήσεις ανά Είδος

1141

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα Στήλη 3Δ τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε μπλέ, το σχήμα των στηλών σε πυραμίδες (2) και το βάθος του γραφήματος σε 150.

1172

Στο γράφημα του φύλλου 2η ώρα2 ορίστε σαν χρώμα φόντου το κόκκινο.

1173

Στο γράφημα του φύλλου 2η ώρα2 ορίστε σαν φόντο το παρακάτω εφέ γεμίσματος:

Διαβάθμιση με 2 χρώματα. Χρώμα 1 κόκκινο και Χρώμα 2 λευκό.

Στυλ σκίασης οριζόντιο και παραλλαγή από κόκκινο (επάνω) σε λευκό (κάτω)

Επίσης το γράφημα να μην έχει περίγραμμα.

1174

Στο γράφημα αλλάξτε το χρώμα της σειράς δεδομένων σε κόκκινο.

1175

Στο γράφημα πίτας του φύλλου 2η ώρα2, αλλάξτε το χρώμα ως εξής:

Μνήμη RAM σε μαύρο

Σκληρός δίσκος σε κόκκινο

Οθόνη σε λευκό (Λεύκο, Φόντο 1).

1176

Αντιγράψτε το γράφημα πίτας του φύλλου εργασίας 2η ώρα2 στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

1177

Μετακινήστε το γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ώρα2 στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

1178

Διαγράψτε το γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ώρα2.

1179

Μεγαλώστε στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ώρα2 την περιοχή γραφήματος κατά πλάτος και ελαττώστε την κατά ύψος (όσο θέλετε).

1205

Χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του τρέχοντος γραφήματος, μετακινήστε το ώστε η πάνω αριστερή του γωνία να βρίσκεται μέσα στο κελί D15.

1237

Δημιουργήστε ένα γράφημα με δεδομένα την περιοχή κελιών A5:E9 τύπου γραμμή με δείκτες σε κάθε τιμή δεδομένων (Line with markers), σε νέο φύλλο εργασίας.

1301

Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας computer και, χωρίς να μετακινήσετε το γράφημα, ελαττώστε το ύψος του ούτως ώστε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα της περιοχής κελιών B15:C15.

1303

Εμφανίστε στο γράφημα, τους άξονες Χ και Υ.

1333

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2, μετακινήστε το υπόμνημα κάτω από την περιοχή σχεδίασης.

1846

Επιλέξτε το γράφημα που υπάρχει στο ενεργό φύλλο εργασίας.

1847

Αλλάξτε το χρώμα του φόντου (το γέμισμα) του υπομνήματος του γραφήματος σε κόκκινο.

1848

Αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς του υπομνήματος σε κόκκινο και το μέγεθος σε 12.

1881

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε τις ετικέτες των τιμών δεδομένων.

1882

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε μόνο τις ετικέτες δεδομένων των ποσοστών.

10131

Αντιστοιχίστε τον κατάλληλο τύπο γραφήματος για κάθε περίπτωση.