Κωδικός ερώτησης: 1846 18/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το γράφημα που υπάρχει στο ενεργό φύλλο εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Επιλέξτε το γράφημα που υπάρχει στο ενεργό φύλλο εργασίας.