2017

Μια έκθεση είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

2047

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φόρμας.

2048

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

2049

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

2822

Επαναφέρετε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

2823

Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.